Aktuellt i projektet 

2018-01-19

VÅREN 2018 I RESCUR-PROJEKTET

I mars månad kommer vi att påbörja den andra grundutbildningen för skolans personal i RESCUR-materialet. Det är framför allt de pedagoger som i dagsläget är verksamma i kontrollklasser inom studien som får möjlighet att gå utbildningen. Efter ett år som kontrollklass kan klassen bli en interventionsklass och aktivt börja använda materialet.

Under våren kommer också socialtjänstens RESCUR-grupper att hinna avslutas. Det är socialtjänsten i Sundsvall, Vetlanda, Söderköping, Kil och Eda kommuner som sedan hösten 2017 hållit i grupper inom studien.

Ledare inom idéburen sektor fick sin utbildning i RESCUR-materialet under hösten 2017. Successivt är det tänkt att de ska starta sina grupper under våren och först ut är Junis i Ljungsbro utanför Linköping.

Vår förhoppning är att fler personer från både socialtjänstens område samt ledare inom idéburen sektor ska vilja starta RESCUR-grupper inom ramen för studien. Utbildning för dem kommer under senvåren med förväntad gruppstart tidig höst 2018.

Barnrättsdagarna i Örebro - 24-25 april - kommer projekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! att presenteras av professor emeritus Charli Eriksson. Informationsbord kommer att finnas på plats och bemannas av Barbro Henriksson, projektledare och utbildare för RESCUR, samt Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

_______________________________________________________________________________________________

BYTE AV HUVUDMAN FÖR FORSKNINGEN

Från och med höstterminen 2017 kommer forskningsprojekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! att byta huvudman från Örebro universitet till Göteborgs universitet. Förändringen sker då forskningsansvarig Therése Skoog numera finns på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.


Flytten innebär att material som insamlats, och insamlas i projektet framöver, kommer att förvaras på, och ansvaras för av, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. I övrigt innebär flytten inga förändringar för forskningsprojektet och dess genomförande.


Forskningen sker i ett samarbete mellan forskare vid universiteten i Göteborg, Umeå och Örebro.

Nya kontaktuppgifter till Therése Skoog:

 E-post: therese.skoog@psy.gu.se. Telefon: 031-786 69 37

_______________________________________________________________________________________________

2017-08-24

DETTA HÄNDER HÖSTEN 2017

Grundutbildning - Första helgen i september är det ledare från idéburna organisationers tur att få en 2-dagars grundutbildning i materialet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! Det är 8 Junisledare från Umeå, Söderhamn, Ljungsbro, Vetlanda och Klippan som deltar. De ska därefter använda materialet i sina Junisgrupper, totalt 6 grupper, under hösten och en bit in på vårterminen 2018.

Uppföljande utbildningsdag - Grundutbildningen innehåller även en uppföljande utbildningsdag som kommer att ges pedagogerna i september, socialtjänstens ledare i oktober och ledarna från Junis i november. 

Nätverksträff - Förutom ovan nämnda utbildningstillfällen kommer vi att erbjuda utbildade lärare/ledare en nätverksträff i december för delande av tankar och erfarenheter kring materialet och arbetet med detsamma i barngrupp.

________________________________________________________________________________________________________________

2017-08-24

VI SÖKER FLER LEDARE!

Forskningsprojektet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! beräknas pågå åren 2017-2019. Därför söker vi nu fler personer, verksamma inom socialtjänstens områden eller inom idéburen organisation, som har nyfikenhet och lust att delta i forskningsprojektet under våren 2018 och få möjlighet att prova ett nytt pedagogiskt material i barngrupp.

Är du intresserad? Ta då kontakt med oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifterna finnerdu i rutan längst ner på denna sida.


________________________________________________________________________________________________

2017-05-23

Utbildningar

I början av februari 2017 utbildades de första ledarna i RESCUR-materialet JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! Först ut blev skolans personal och följande kommuner var representerade: Göteborg, Gotland, Södertälje, Heby och Nyköping. Här kommer materialet att börja användas i skolorna redan i vår.

I maj månad är det ledare inom socialtjänsten som får sin utbildning. Bl a kommer Vetlanda, Kil, Sigtuna, Sundsvall och Söderköping att finnas på plats. Planerad start för deras grupper är hösten 2017. I höst är det tänkt att även grupper inom idéburna organisationer ska starta. Rekrytering och planering inför deras utbildning pågår för fullt.