Rescur: JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! är ett pedagogiskt material för barn i åldern 4-12 år som syftar till att stärka barns resiliens genom att ge dem verktyg att kunna möta och hantera svåra situationer i sin vardag. Detta gäller inte minst barn i utsatthet, till exempel de som har upplevt krig, varit på flykt eller växt upp i familjer med missbruksproblem, våld eller psykisk ohälsa.Materialet togs fram av forskare i ett tidigare europeiskt samarbetsprojekt vid namn RESCUR (RESiliense CURriculum, 2012-2015).Läs mer på www.rescur.eu

Genom aktiviteter är syftet att stärka barns sociala och känslomässiga förmågor likväl som att lära dem att hantera och klara av olika problem och situationer, och kunna gå stärkta ur dem.

IOGT-NTOs Juniorförbund (Junis) driver, år 2017-2019, ett projekt för att pröva materialet i skolan, inom idéburen sektor och socialtjänsten, tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet. I studien vänder man sig till barn i åldern 7-12 år. Projektet finansieras med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Resiliens

Resiliens är ett begrepp som beskriver en individs kapacitet att hantera kriser, förändringar och stress och ändå fortsätta att utvecklas. Det handlar om att utveckla motståndskraft och anpassningsförmåga, samt förmågan att vända svårigheter till möjligheter. Ju starkare resiliens desto mindre risk att individen ska brytas ner av svårigheter.
Ett inkluderande material

JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! är ett inkluderande material på så sätt att det vänder sig till alla barn, inte bara de som vi vet har svårigheter med sig i sitt bagage. Det kan med fördel användas i alla typer av barngrupper då denna kunskap kommer alla barn tillgodo.

 Läs mer          

Ladda ner som PDF
 

Information till målsmän


För dig som är målsman och har barn som deltar i Rescur genom skolan.

För dig som är målsman och har barn som deltar i Rescur genom socialtjänsten.

För dig som är målsman och har barn som deltar i Rescur genom en förening eller en idéburen organisation.