Rescur inom skolan

Information om forskningen till vårdnadshavare med barn i skolan

Ditt barn går i en klass som sagt ja till deltagande i ett projekt, där materialet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! ska prövas och utvärderas, under två års tid. För att du som vårdnadshavare ska kunna ta ställning till om du vill att ditt barn ska delta i projektet så vill vi informera dig om forskningen, vad den innebär och dess syfte. Du kommer dessutom att kunna ta del av materialet genom barnens hemuppgifter samt även en Föräldraguide som du senare blir erbjuden, via skolan, om du och ditt barn ger samtycke till deltagande.

Information om forskningen,
årskurs 1: 

Information om forskningen,
årskurs 4: