Rescur inom socialtjänsten

Information om forskningen till vårdnadshavare
med barn i grupp inom socialtjänsten. 

Ditt barn deltar i en grupp inom socialtjänstens verksamhetsområde. Gruppen kommer att delta i ett projekt, där materialet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! ska prövas och utvärderas, under två års tid. För att du som vårdnadshavare ska kunna ta ställning till om du vill att ditt barn ska delta i projektet så vill vi informera dig om forskningen, vad den innebär och dess syfte. Du kommer dessutom att kunna ta del av materialet genom barnens hemuppgifter samt även en Föräldraguide, som du kommer att bli erbjuden av gruppledarna, om du och ditt barn ger samtycke till deltagande.

Information om forskningen,
barn i lågstadieåldern:

Information om forskningen,
barn i mellanstadieåldern: