Rescur inom idéburen organisation

Information om forskningen till vårdnadshavare
med barn i grupp inom idéburen organisation

Ditt barn deltar i en grupp hos en idéburen organisation som sagt ja till deltagande i ett projekt, där materialet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! ska prövas och utvärderas, under två års tid. För att du som vårdnadshavare ska kunna ta ställning till om du vill att ditt barn ska delta i projektet så vill vi informera dig om forskningen, vad den innebär och dess syfte. Du kommer dessutom att kunna ta del av materialet genom barnens hemuppgifter samt även en Föräldraguide som du senare kommer att erbjudas, via den idéburna organisationen, om du och ditt barn ger samtycke till deltagande.

Information om forskningen,
barn i lågstadieåldern:

Information om forskningen,
barn i mellanstadieåldern: