Presentationer


Presentationer på nationella och internationella konferenser & seminarier av
projektet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! - en implementerings- och effektstudie
av en metod för att stärka barns resiliens.


2016

Kimber B. (2016) RESCUR seminarium. En anhörigkonferens i Jönköping, 17 mars 2016.

Eriksson C. (2016). Socialmedicin, Samhällsmedicin, Folkhälsovetenskap – reflektioner kring 43 år som forskare. Slutkonferens inför pension, Örebro universitet, 30 maj 2016.  

Henriksson B. (2016). Rescur - Jag vill, jag kan, jag törs. Presentation vid seminarium ”Att stärka barns motståndskraft, särskilt barn med trassel hemma” i Almedalen, 4 juli 2016.

Eriksson C. (2016). Effekter av preventiva insatser: För en kunskapsbaserad praktik. Seminarium vid konferensen Sverige mot narkotika 2016, Gävle, 7 september 2016.

Eriksson C. (2016,). Att främja barns och ungas färdigheter att klara svårigheter och kriser i livet. Hur kan vi arbeta med och bygga barns resiliens? Föreläsning vid Temadag elevhälsa i Göteborg anordnad av Centrum för skolutveckling i Göteborg, 13 september 2016.

Kimber B. (2016) RESCUR presentation (plenum) i Östersund 14 september 2016. Konferensen anordnades av landstinget.

Skoog, T. (2016, november). ”Vad kan skolan göra för att främja barns emotionella och sociala mående? Att bygga resiliens” Presentation för elevhälsan i Göteborgs stad anordnat av Centrum för skolutveckling i Göteborg.

Eriksson C. (2016). Arbete med föräldraskap och stöd i föräldraskapet vid Örebro universitet – forskning och utbildning. Presentation vid Hearing arrangerad av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Stockholm, 15 november 2016.

Eriksson C. (2016). Förebyggandets konst – om att veta, kunna, vilja och göra. Föreläsning under Örebro kommuns temavecka i prevention, 21 november 2016.


2017

Henriksson, B. (2017). RESCUR-presentation för Preventionsgruppen på Södermalm sdf, Stockholm kommun i rekryteringssyfte. Preventionsgruppen anordnade mötet. 2 februari 2017.

Eriksson C., Henriksson B (2017) IOGT-NTOs Juniorförbund och Örebro universitet i ett samarbete för att stärka barns resiliens.”Every Child has the Right to …” 2nd International Young Carers Conference, 29 – 31 May 2017, Malmö. Abstracts på skandinaviska, sidan 26.

Kimber, B., Eriksson, C., & Skoog, T. (2017). A RCT study of the Resilience Curriculum (RESCUR) in Sweden. Oral presentation at Diversity the 6th ENSEC (European Network for Social and Emotional Competence) conference, June 2017, Stockholm, Sweden.

Henriksson, B., and RESCUR Team (2017). RESCUR in Sweden. (Poster). Diversity. 6th ENSEC Conference, 7-9 June 2017, Stockholm. Book of abstract, p 55-56.

Kimber, B, Eriksson C., Skoog, T. (2017). A RCT of the Recilience Curriculum (RESCUR) in Sweden. Diversity. 6th ENSEC Conference, 7-9 June 2017, Stockholm. Book of abstract, p 37.

Henriksson, B. (2017). RESCUR-presentation för Socialtjänsten i Sigtuna kommun. Socialtjänstens presumtiva RESCUR-grupp anordnade mötet. 14 juni 2017.

Henriksson, B. (2017). RESCUR-presentation för Socialtjänsten i Kil kommun. Socialtjänstens presumtiva RESCUR-grupp anordnade mötet. 15 juni 2017.

Kimber, B. (2017). RESCUR-presentation i Umeå kommun för rektorer i rekryteringssyfte.
10 november 2017.

Eriksson, C. (2017). Hur främjar vi barns resiliens? Nätverksträff, RESCUR, Huddinge. 15 december, 2017.

Henriksson, B. (2017). RESCUR-presentation för region Värmlands alla ANDT-samordnare, Dömle Herrgård 15 december 2017. Länssamordnaren för ANDT i Värmland anordnade dagen.


2018

 Eriksson, C. (2018). Att främja hälsa, lärande och utveckling – reflektioner kring hälsofrämjande skolutveckling. Skolverket, Stockholm. 9 januari 2018.

Henriksson, B. (2018). RESCUR workshop på distriktkonsulentsamling för IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis i rekryteringssyfte. Clarion Hotel, Nyköping. 16 januari 2018.

Eriksson, C. (2018). Psykisk hälsa bland unga. Kunskapsöversikt av vad vet vi on ungas psykiska hälsa och om insatser att förebygga och behandla? Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) 10 årsjubileum, Lund, 14 mars 2018.

Henriksson, B. (2018). RESCUR workshop på Gunnarsbyskolan, grundskola i Charlottenberg, Eda kommun, för lärarkår och skolledning, i rekryteringssyfte. Gunnarsbyskolan anordnade. 15 mars 2018.

Kimber, B. (2018). RESCUR-presentation i Ragunda kommun för rektorer i rekryteringssyfte.
29 mars 2018.

Eriksson, C. (2018). Att främja barn förmåga att möta utmaningar och utvecklas – RESCUR jag vill, jag kan, jag törs. Föredrag vid Barnrättsdagarna, 24 - 25 april, 2018.

Eriksson, C. (2018). Förebyggande arbete – prevention inom drogområdet. Fördjupad narkotikautbildning, Stockholm, 26 april, 2018.

Eriksson, C. (2018). Prevention i teori och praktik: Visst finns det evidens för framgångsrikt förebyggande arbete mot droger. 6th World Forum Against Drugs, Göteborg, 14 maj, 2018.

Kimber, B. (2018). Promoting resilience in children in Europe – developing, implementing, evaluating and disseminating a resilience curriculum (RESCUR). (Poster) Society for Prevention Research 26th Annual Meeting, Washington, DC, Tuesday, May 29, 2018 - Friday, June 1, 2018.

Skoog, T, Kimber, B & Eriksson, C. (2018). A Research-Practice Partnership in Sweden for the Promotion of Resilience and the Prevention of Drug and Alcohol Use in Young People (Poster) Society for Prevention Research 26th Annual Meeting, Washington, DC, Tuesday, May 29, 2018 - Friday, June 1, 2018.

Kimber, B. (2018). Titel: Promoting mental health among school-aged children, SET and RESCUR as examples. Mälardalens högskola - hälsovetenskap. 25 september 2018.

Kimber, B. (2018). Muntlig presentation av RESCUR vid konferensen Community of Contemplative Education, Rotterdam. 14-16 september 2018.