Materialet
JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS!

Loading the player...


JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! kom till utifrån att många barn runt om i Europa i dag är utsatta för krig, har varit på flykt, upplevt etnisk förföljelse och diskriminering, växer upp i fattigdom, i familjer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller våld, eller själva har en funktionsnedsättning av något slag m m. Forskare vid universitet i Malta, Kroatien, Grekland, Italien, Portugal och Sverige (Örebro universitet) utgick från vad tidigare forskning kommit fram, till när det gäller vad som är verkningsfullt för att stärka barns resiliens, och sammanställde ett material utifrån detta.


Ett inkluderande material

JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! är ett inkluderande material på så sätt att det vänder sig till alla barn, inte bara de som vi vet har svårigheter med sig i sitt bagage. Det kan med fördel användas i alla typer av barngrupper då denna kunskap kommer alla barn tillgodo.

 

Materialets uppbyggnad

Materialet består av en introducerande guide för lärare/ledare, en guide för föräldrar samt lärar-/ledarhandledningar. Materialet är åldersindelat och finns för tre ålderskategorier: 4-5 år, 6-8 år och 9-12 år. Varje handledning är indelad i sex olika teman, vilka i sin tur innehåller delteman, ett flertal ämnen samt aktiviteter med olika svårighetsgrad.


TEMA 1:
Att utveckla kommunikationsfärdigheter.

TEMA 2:
Att skapa och bevara hälsosamma relationer.

TEMA 3:
Att utveckla positivt tänkande.

 


TEMA 4:
Att utveckla självbestämmande.

TEMA 5:
Att bygga på styrkor.

TEMA 6:
Att göra svårigheter till möjligheter.


 

Aktiviteternas struktur

Aktivitetstillfällena följer en fast struktur och är fokuserade kring barnens egen aktivitet och delaktighet. De börjar med en mindfulness-övning innan själva aktiviteten tar vid, ofta med en berättelse kring något dilemma som barnen får tänka, öva eller spela rollspel kring. Lekar, musik och bildskapande är också återkommande inslag. Varje aktivitet avslutas med att barnet får en hemuppgift, ofta föreslagen att lösas tillsammans med medlemmar i familjen; föräldrar, syskon eller annan. För att öka föräldramedverkan finns även en Föräldraguide där vårdnadshavaren får en förklaring kring varje tema samt råd och tips om vad denne kan göra för att stärka sitt barns resiliens.

Som lärare/ledare avgör du vilken svårighetsgrad du anser att din barngrupp klarar av och väljer aktivitet utifrån det. Du kan även bestämma vilket tema som är mest aktuellt för barnen i din grupp.

Mer om tanken bakom materialet, hur det kom till, ska användas och dess innehåll finner du i nedanstående Lärar-/ledarguide. Det är den del av materialet du får ta del av utan att ha gått utbildningen till ledare för en RESCUR-grupp.

Lärar-/ledarguide


Ladda ner som PDF