För lärare och ledare

Information om forskningen till dig som är lärare eller ledare

Vad tillförs din skola/grupp genom att delta i studien?

  • Möjlighet att arbeta med en strukturerad insats, utvecklad av europeiska forskare för europeiska förhållanden, för att stärka barns motståndskraft.
  • Kostnadsfri utbildning, samt material, för att arbeta med insatsen. 
  • Kostnadsfri handledning, under pågående arbete, av utbildningsledare och utbildare.
  • Tillgång till nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, där utbildare och andra skolor/grupper som arbetar med insatsen deltar. 
  • Kartläggning av och information om den egna barngruppens psykosociala mående och motståndskraft. (Obs! Som grupp, inte enskilda individer.) 
  • Kvalitetsgranskning av den insats som bedrivs och kunskap om insatsens effekter.


Mer om själva materialet, hur det är tänkt att användas och grundtankarna kring resiliens, finner du i Lärar-/ledarguiden. Läs även mer om forskningen. 

Lärar-/
ledarguiden

Information
om forskningen

Schema över
forskningsinsatser