Aktuellt i projektet 

2019-08-27

Sista terminen i RESCUR-projektet

Nu, i slutet av augusti månad, så har skolorna kommit igång igen och med det även de sista klasserna att använda sig av RESCUR-materialet "Jag vill, jag kan, jag törs!" inom ramen för projektet. Detta sker i skola i Eda kommun, Värmland samt i skolor i Ragunda kommun, Jämtland.

Data från mätningar fortsätter vi att mata in i datorprogram och analyserna av desamma pågår för fullt. Utifrån detta skrivs det artiklar och projektgruppen kommer även att delta i ett par konferenser under hösten, både internationellt och nationellt, för att sprida kunskap om materialet.

För spridning och fortlevnad, även efter projekttidens slut, kommer 12 personer att utbildas till RESCUR-instruktörer under oktober månad. Så om du, som läser detta, har intresse av att få en RESCUR-utbildning till din ort, kontakta Med Dr PhD Birgitta Kimber på b.kimber@telia.com.

__________________________________________________________________________


2019-06-18

Sommar, bad och sol ... !

Efter ett intensivt halvår med många olika aktiviteter i projekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! så är det nu dags för semester och sommarvila för alla involverade; för barn och ledare i grupperna liksom för oss i projektledningen.

Vi önskar Dig, som läser detta, en riktigt skön, vilsam och trevlig sommar! 

____________________________________________________________________________

2019-01-18

Detta händer under våren 2019

Till vår glädje har Folkhälsomyndigheten beviljat projekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! ekonomiska medel för att kunna avsluta sitt projekt under år 2019. 

Detta kommer att innebära ett intensivt år med många olika aktiviteter som planerats. Bland annat:

• Den tredje och sista utbildningsdagen för två olika ledargrupper kommer att hållas i februari respektive mars månad.

• 2019 års Nätverksträff, för alla ledare som deltagit/deltar i studien, infaller den 15 mars. 

• Vi kommer att vara aktivt deltagande i ett flertal konferenser och seminarier, både nationellt och internationellt under året. 

• Ett rekryteringsarbete av personer som ska utbildas till att själva bli utbildare av RESCUR-materialet kommer att påbörjas. Den utbildningen planerar vi att sjösätta någon gång i början av hösten 2019.

• Artiklar om projektet och projektets resultat kommer att skrivas med syfte att bli publicerade.


Samtidigt, med allt ovanstående, fortgår arbetet ute i skolor och socialtjänst med att pröva materialet i klasser och grupper. Enkäter fylls i, intervjuer och observationer görs och datainmatning samt analyser av all data pågår kontinuerligt. 

Som sagt, 2019 blir ett intensivt, men också roligt, år för oss i projektet.

____________________________________________________________________________

 

2018-12-18

Julen står för dörren

Så här en vecka före julafton känns det som om året gått riktigt, riktigt fort. Men mycket har också gjorts i projekt RESCUR. 

Bl a har 40 klasser/grupper med sina lärare/ledare och sammanlagt 781 barn, i skola, socialtjänst och idéburen sektor, prövat RESCUR-materialet, fyllt i enkäter, låtit sig intervjuas och observeras under året. Och det vill vi verkligen tacka för. Utan dem hade inte vår studie varit möjlig.

I projektledningen har vi under året fortsatt att sprida kännedom om, och kunskap kring, projektet på många olika seminarier och föreläsningar, både inom och utanför Sverige. Dessutom har den första artikeln kring projektet publicerats och fler är att vänta framöver.

Om våra publikationer och presentationer kommer du inom kort att kunna läsa, här på hemsidan. Så varmt välkommen in igen på nyåret.

Slutligen vill vi i projektledningen för RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! önska dig ...

... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

____________________________________________________________________________

2018-08-10

DETTA HÄNDER HÖSTEN 2018

Efter att under våren ha utbildat de sista ledarna som med sina klasser/grupper ska delta i vår studie så börjar vi hösten med en Nätverksträff. Den kommer att hållas på Söder i Stockholm, närmare bestämt på Ersta konferens och hotell, fredagen den 28 september.

Syftet med nätverksträffen är att låta ledarna från olika verksamhetsområden (skola, socialtjänst och idéburen sektor) träffas, och som kommit olika långt i att pröva materialet Jag vill, jag kan, jag törs! i sina barngrupper. Och dagen kommer att bjuda på föreläsning, praktiska övningar samt tillfällen att diskutera och dela sina erfarenheter, idéer och tankar kring arbetet i RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs!

För övrigt så arbetas det med RESCUR för fullt ute i skolorna (19 st i dagsläget) och i ytterligare en socialtjänstgrupp. Det är i nuläget 40 klasser/grupper som aktivt deltar i studien. Ca hälften fungerar som kontrollgrupper under ett år och resterande prövar materialet. Det innebär också bl a ifyllande av enkäter, för både barn och vuxna, samt även handlednings- och observationstillfällen från forskargruppens sida.

_____________________________________________________________________________________________________

2018-06-19

RESCUR önskar "Skön och vilsam sommar!"

Under våren har ytterligare 36 personer har fått grundutbildning i RESCUR-materialet. Förutom lärare från kontrollklasser som ska övergå till att bli interventionsklasser och få använda materialet, är det personer från 8 skolor och 1 kommuns socialtjänst som nu, i sista stund, har gått med i studien.


Socialtjänstens och idéburen sektors grupper, som varit igång höst 2017 och vår 2018, har alla avslutats efter överenskommen tid.


Projektgruppens medlemmar har under våren fortsatt sprida information om projektet, både nationellt och internationellt, vilket mötts med stort intresse.


Så, efter en produktiv och spännande vår i projekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! är det dags för oss att ta lite ledigt och ladda batterierna. Och i samband med det så vill vi i projektgruppen önska alla som deltar i studien, och alla som utifrån följer vårt arbete, en riktigt ...

..."SKÖN & VILSAM SOMMAR!"

_____________________________________________________________________________________________________

2018-04-06

SISTA UTBILDNINGEN!

Inom ramen för RESCUR-projektet hålls den sista grundutbildningen av materialet i Stockholm, 24-25 maj 2018. Vi kommer ha deltagare med från bl a Ragunda i Jämtland, Charlottenberg i Värmland, Timrå i Medelpad samt Göteborg.

Är DU verksam inom idéburen organisation eller inom socialtjänsten och där kan ha en RESCUR-barngrupp inom ramen för vår studie så hör av dig! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

______________________________________________________________________________________________________

2018-01-19

VÅREN 2018 I RESCUR-PROJEKTET

I mars månad kommer vi att påbörja den andra grundutbildningen för skolans personal i RESCUR-materialet. Det är framför allt de pedagoger som i dagsläget är verksamma i kontrollklasser inom studien som får möjlighet att gå utbildningen. Efter ett år som kontrollklass kan klassen bli en interventionsklass och aktivt börja använda materialet.

Under våren kommer också socialtjänstens RESCUR-grupper att hinna avslutas. Det är socialtjänsten i Sundsvall, Vetlanda, Söderköping, Kil och Eda kommuner som sedan hösten 2017 hållit i grupper inom studien.

Ledare inom idéburen sektor fick sin utbildning i RESCUR-materialet under hösten 2017. Successivt är det tänkt att de ska starta sina grupper under våren och först ut är Junis i Ljungsbro utanför Linköping.

Vår förhoppning är att fler personer från både socialtjänstens område samt ledare inom idéburen sektor ska vilja starta RESCUR-grupper inom ramen för studien. Utbildning för dem kommer under senvåren med förväntad gruppstart tidig höst 2018.

Barnrättsdagarna i Örebro - 24-25 april - kommer projekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! att presenteras av professor emeritus Charli Eriksson. Informationsbord kommer att finnas på plats och bemannas av Barbro Henriksson, projektledare och utbildare för RESCUR, samt Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

________________________________________________________________________________________

BYTE AV HUVUDMAN FÖR FORSKNINGEN

Från och med höstterminen 2017 kommer forskningsprojekt RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! att byta huvudman från Örebro universitet till Göteborgs universitet. Förändringen sker då forskningsansvarig Therése Skoog numera finns på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.


Flytten innebär att material som insamlats, och insamlas i projektet framöver, kommer att förvaras på, och ansvaras för av, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. I övrigt innebär flytten inga förändringar för forskningsprojektet och dess genomförande.


Forskningen sker i ett samarbete mellan forskare vid universiteten i Göteborg, Umeå och Örebro.

Nya kontaktuppgifter till Therése Skoog:

 E-post: therese.skoog@psy.gu.se. Telefon: 031-786 69 37

____________________________________________________________________________

2017-08-24

DETTA HÄNDER HÖSTEN 2017

Grundutbildning - Första helgen i september är det ledare från idéburna organisationers tur att få en 2-dagars grundutbildning i materialet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! Det är 8 Junisledare från Umeå, Söderhamn, Ljungsbro, Vetlanda och Klippan som deltar. De ska därefter använda materialet i sina Junisgrupper, totalt 6 grupper, under hösten och en bit in på vårterminen 2018.

Uppföljande utbildningsdag - Grundutbildningen innehåller även en uppföljande utbildningsdag som kommer att ges pedagogerna i september, socialtjänstens ledare i oktober och ledarna från Junis i november. 

Nätverksträff - Förutom ovan nämnda utbildningstillfällen kommer vi att erbjuda utbildade lärare/ledare en nätverksträff i december för delande av tankar och erfarenheter kring materialet och arbetet med detsamma i barngrupp.

_______________________________________________________________________________________________________

2017-08-24

VI SÖKER FLER LEDARE!

Forskningsprojektet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! beräknas pågå åren 2017-2019. Därför söker vi nu fler personer, verksamma inom socialtjänstens områden eller inom idéburen organisation, som har nyfikenhet och lust att delta i forskningsprojektet under våren 2018 och få möjlighet att prova ett nytt pedagogiskt material i barngrupp.

Är du intresserad? Ta då kontakt med oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifterna finnerdu i rutan längst ner på denna sida.


_____________________________________________________________________________

2017-05-23

Utbildningar

I början av februari 2017 utbildades de första ledarna i RESCUR-materialet JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! Först ut blev skolans personal och följande kommuner var representerade: Göteborg, Gotland, Södertälje, Heby och Nyköping. Här kommer materialet att börja användas i skolorna redan i vår.

I maj månad är det ledare inom socialtjänsten som får sin utbildning. Bl a kommer Vetlanda, Kil, Sigtuna, Sundsvall och Söderköping att finnas på plats. Planerad start för deras grupper är hösten 2017. I höst är det tänkt att även grupper inom idéburna organisationer ska starta. Rekrytering och planering inför deras utbildning pågår för fullt.